Sustainability themes campaign in social media

Sustainability themes campaign in social media

For us in Finnair, responsibility means minimizing our environmental impact, having equal encounters with people, and ensuring sustainable growth. We succeed in these, when our employees, customers and partners make choices for common goals. Only responsible business creates sustainable growth. During the European Sustainability Development Week, we offer every day info about sustainability themes in social media and other channels for our employees and customers. 



Meille Finnairissa vastuullisuus tarkoittaa aiheuttamiemme ympäristövaikutusten minimointia, ihmisten yhdenvertaista kohtaamista ja kestävän kasvun varmistamista. Näissä onnistumme, kun henkilöstömme, asiakkaamme ja kumppanimme tekevät valintoja yhteisten tavoitteiden eteen. Vain vastuullinen liiketoiminta luo kestävää kasvua. Euroopan kestävän kehityksen viikon aikana tarjoamme päivittäin tietoa kestävän kehityksen teemoista työntekijöillemme ja asiakkaillemme sosiaalisen median ja muiden kanavien kautta.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use