sustainability festival

The Festival spreads the philosophy and practice of self-sustainability through workshops that provide practical suggestions and knowledge on how to become independent in different areas of daily life

The Festival of Sustainability spreads the philosophy and practice of self-sustainability through workshops that provide practical suggestions and knowledge on how to become independent in different areas of daily life. The topics covered in the workshops are building with natural materials, natural farming, preserving the biodiversity of our food by cultivating our own seed banks of old varieties. Other areas of topics include bread making, identifying wild edible plants and their healing properties, using wild plants in the kitchen as well as home composting.

Visitors can exchange knowledge and ideas in a relaxing natural environment, with pleasant ethno and ambient music and delicious, locally sourced food. For the younger family members, we have organized a Play in Nature with Nature program that will be facilitated by the local scout unit Primorje. We are operating within the Zero Waste principle as well as Do It Yourself and Do It With Other methods that engage the community in participating and creating a more sustainable future that resides on mutual collaboration and respect.

The workshops are free of charge. Festival održivosti širi filozofiju i praksu samoodrživosti kroz radionice koje pružaju praktične prijedloge i znanja o tome kako postati neovisan u različitim područjima svakodnevnog života. Teme radionica su izgradnja prirodnim materijalima, prirodni uzgoj, očuvanje biološke raznolikosti hrane čuvanjem i razmnožavanjem sjemena starih sorti. Druge teme radionica uključuju fermentaciju hrane, izradu kruha, identificiranje divljih jestivih biljaka i njihovih ljekovitih svojstava, korištenje divljih biljaka u kuhinji kao i kućno kompostiranje. Posjetitelji mogu razmijeniti znanje i ideje u opuštajućem prirodnom okruženju, uz ugodnu etno i ambijentalnu glazbu i ukusnu lokalnu hranu. Za mlađe članove obitelji organizirali smo program Igra u prirodi s prirodom koji će voditi lokalna izviđačka jedinica Primorje. Djelujemo u okviru Zero Waste načela, kao i Učinite to sami (DIY) i učinite to s drugima (DIWO) metodama koje uključuju zajednicu u sudjelovanje i stvaranje održivije budućnosti koja se temelji na suradnji i poštovanju. Radionice su besplatne za sve posjetitelje.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use