Stop climate change, start a climate of change!

SLOGA Platform will be gathering signatures for the #ClimateOfChange petition, which will be handed over to European Commission President Ursula von der Leyen at COP 27 in Egypt.

The climate emergency is both an environmental and a social crisis, which makes tackling it a question of environmental and social justice.

We are demanding policy changes that will safeguard a healthy and sustainable tomorrow for current and future generations that leaves no-one behind while sharing the burden of change equitably and fairly.

Sign the petition here:  https://climateofchange.info/participate/petition/

or in-person at one of SLOGA’s public events.

In the Climate of Change project, funded by EU Commission, we are gathering signatures all over Europe. This petition will be handed over to European Commission President Ursula von der Leyen during the 27th session of the Conference of the Parties (COP 27) to the UNFCCC in Egypt.

 

This petition has been organised by the consortium of Climate of Change whose main aim is to raise awareness about the connections between climate change and migration and the need for a well-being economy.Ustavimo klimatske spremembe, ustvarimo klimo sprememb. Podpiši peticijo!


Podnebna kriza je okoljska in družbena kriza, zato je boj proti njej pomemben zaradi okoljske in socialne pravičnosti. Spremembe so mogoče, če združimo moči in tako odločevalcem jasno sporočimo, da zahtevamo spremembe!


Podpisniki peticije zahtevamo politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme podnebnih sprememb. Potrebujemo tvoj podpis!


Podpise za peticijo zbiramo po celi Evropi, v Sloveniji potrebujemo tvoj glas! Peticijo bomo predali predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen med akcijo, ki jo bo organiziral konzorcij Climate of Change v času 27. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC; COP 27) v Egiptu.


Peticijo je organiziral konzorcij Climate of Change, katerega osrednji cilj je ozaveščanje o povezavah med podnebnimi spremembami in podnebnimi migracijami ter potrebo po ekonomiji blaginje, ki postavlja v ospredje tako človeka kot naravo.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use