Što napraviti u slučaju krize?

Udruga KORAK Dubrovnik u sklopu projekta Korak u sigurnost organizira vježbame evakuacije i vježbame prve pomoći koje su otvorene za javnost!

“Korak u sigurnost” is a project whose goal is to raise the level of awareness of the importance of education and preparation for crisis situations so that the entire society is more prepared and responds to them more effectively.  KORAK Dubrovnik, which is also the applicant of the project, recognized the necessity of strengthening local civil society organizations from the area of Dubrovnik-Neretva County, which are crucial in overcoming crisis situations. Vulnerable groups are most at risk during crises, and this project will strengthen NGOs to work with them during and immediately after a crisis, and they will receive the necessary tools, knowledge, skills and additionally educated human capacities to successfully overcome crisis situations through innovative practices, and increase citizens’ trust in the organizations themselves, i.e. civil protection, will also increase."Korak u sigurnost "je projekt kojem je cilj podizanje razine svijesti o važnosti edukacije i pripreme za krizne situacije kako bi cjelokupno društvo bilo spremnije i kako bi na njih učinkovitije odgovaralo. Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost (KORAK) Dubrovnik, koja je ujedno i prijavitelj projekta, prepoznala je nužnost osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje su ključne u prevladavanju kriznih situacija. Ranjive skupine najugroženije su tijekom kriza te će se ovim projektom ojačati OCD-ove za rad s njima tijekom i neposredno nakon krize, te će dobiti potrebne alate, znanja, vještine i dodatno educirane ljudske kapacitete za uspješno prevladavanje kriznih situacija kroz inovativne prakse, a povećat će se i povjerenje građana u same organizacije, odnosno civilnu zaštitu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use