Starejši mlajšim, mlajši starejšim / Old to young, young to old

Pogovarjali se bomo o tem, kaj vse lahko starejše generacije naučijo mlajše in obratno. / We will talk about what older generations can teach younger generations and vice versa.

Older generations have the experiences and knowledge that younger generations know nothing about. The younger generations have knowledge and visions that older generations never thought of. We will talk about these and how we can achieve a valuable exchange of thoughts and experiences among each. Starejše generacije imajo izkušnje in znanja, o katerih mlajše ne vedo ničesar. Mlajše generacije imajo znanja in vizije, na katere starejše generacije niso pomislile. Govorili bomo o teh in o tem, kako lahko dosežemo dragoceno izmenjavo misli in izkušenj med vsakim.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use