Sprawa dla przyrodnika

Przedmiotem konkursu jest film krótkometrażowy prezentujący ochronę czynną wybranego gatunku.

Przedmiotem konkursu jest film krótkometrażowy prezentujący ochronę czynną wybranego gatunku. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej i uczniowie klas II-III gimnazjum.
Celami konkursu są: upowszechnienie wiedzy na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, inspirowanie młodzieży do działań twórczych oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.Przedmiotem konkursu jest film krótkometrażowy prezentujący ochronę czynną wybranego gatunku. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej i uczniowie klas II-III gimnazjum.

Celami konkursu są: upowszechnienie wiedzy na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, inspirowanie młodzieży do działań twórczych oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use