Spoznavanje naših veščin

Katere so veščine, ki jih imamo in kako jih lahko izkoristimo? Z mentorjem in primernimi testi bomo poskusili odgovoriti na to vprašanje.

An event organized within the framework of the European Sustainable Development Week can be attended by every individual who wants to find out what his skills are and where to use them in his/her life. With the help of a mentor, various tests and questions, the participants will find out who they are, what they are capable of, and how they can use their abilities for their benefit.Dogodka, organiziranega v sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj se lahko udeleži vsak posameznik, ki želi izvedeti, kakšne so njegove veščine in kje bi jih lahko izkoristil v svojem življenju. S pomočjo mentorja, različnih testov in vprašanj bodo udeleženci izvedeli kdo so, česa so sposobni ter kako bi to lahko uporabili za njihovo dobro

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use