Spotkanie z leśnikiem w audycji na żywo w Radio Zachód w programie Nasze rendes voux Pani red. Bogusławy Patalas

Rozmowa na żywo ze słuchaczami o zrównoważonym rozwoju, co to jest, co oznacza, kogo dotyczy? Także konkurs wiedzy z nagrodami.

Cyclical live broadcast – conversation with listeners regarding ecology, forests in human life and the development of civilization.Cykliczna audycja na żywo - rozmowa ze słuchaczami dotycząca ekologii, lasów w życiu człowieka i rozwoju cywilizacji.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use