Sotsiaalse Ettevõtluse Konverents 2021 “Nišist normaalsuSEsse”

Sotsiaalse Ettevõtluse Konverents 2021 “Nišist normaalsuSEsse” on sündmus, kus saab tutvuda ägedate maailmamuutjatega ja nende tegemistega ning osaleda põnevates töötubades.

The Social Entrepreneurship Conference 2021 “From Niche to Normality” will take place on October 8 from 10.00-14.00 in Tallinn at Hestia Hotel Europa. (In Estonian)

Interested in making the world a better place or are you already active? 

If so, then at the Social Entrepreneurship Conference 2021 you have the opportunity …

… to meet like-minded people;

… to hear the stories of social enterprises about their nature;

… to develop your business, marketing skills, or lifestyle!

This event takes place within the framework of Entrepreneurship Week.

Registration and more information: https://fienta.com/en/nisist-normaalsusesse.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1004792040270378.8. oktoobril kell 10.00-14.00 olete oodatud Hestia Hotel Europa`s toimuvale Sotsiaalse Ettevõtluse Konverentsile 2021 "Nišist normaalsuSEsse".


Huvitud maailma paremaks muutmisest või tegeled sellega juba aktiivselt? 🌍

Kui jah, siis Sotsiaalse Ettevõtluse Konverentsil 2021 on sul võimalus...

... tutvuda sarnaselt mõtlevate inimestega;

... kuulda sotsiaalsete ettevõtete lugusid nende olemusest;

... arendada enda ettevõtlus-, turundusoskusi või hoopiski elustiili!

Antud sündmus toimub Ettevõtlusnädala raames.


Registreerumine ja täpsem info: https://fienta.com/et/nisist-normaalsusesse.

Facebooki sündmus: https://www.facebook.com/events/1004792040270378.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use