Smog Free Zone

We would like to present complete solution that will reduce negative effects of city smog.

PPHU AGATA is the pioneer in clean air solutions. Main air pollutants are caused directly or indirectly by humans, and it’s called anthropogenic impact on the environment such as city smog. therefore Agata would like to presents solution for European cities that straggle with air pollution caused by combustion.

Therefore we would like to propose stationary and mobile units that are able to clean air by dust suppression of PM 2,5 and PM 10 using just water to prevent air pollution.PPHU AGATA jest pionierem rozwiązań w zakresie czystego powietrza. Główne zanieczyszczenia powietrza są wywoływane bezpośrednio lub pośrednio przez ludzi i nazywane są one oddziaływaniem antropogenicznym na środowisko, takim jak smog miejski. dlatego Agata chciałaby przedstawić rozwiązanie dla europejskich miast, które zajmują się zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym spalaniem.Dlatego chcielibyśmy zaproponować stacjonarne i mobilne urządzenia, które będą w stanie oczyścić powietrze poprzez tłumienie pyłu PM 2,5 i PM 10 przy użyciu samej wody, aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use