Small steps – Big changes campaign

The aim of the educational and information campaign in the field of biodiversity protection and air quality is to raise residents awareness regarding issues related to air quality improvement measures

During the next days, short educational materials will be published showing small steps that everyone can make to save our planet, it can be done by:

✔saving energy and water

✔separate waste collection

✔taking care of greenery

✔limiting the use of cars

✔sharing food and donating things which are not longer needed

✔turn off the light, TV, radio, computer and other devices instead of leaving them in standby mode

✔using energy-saving light bulbs

✔boiling only the amount of water that is really needed

✔always using a lid while cooking

✔washing clothes when the washing machine is full, preferably at low temperature,

✔using renewable energy sources

✔shutting off taps tightly

✔turning off the tap while brushing teeth

✔taking short showers instead of long baths

✔using a dishwasher instead of doing the dishes, when the dishwasher is full

✔raising against firing meadows

✔using sustainable means of transportationW kolejnych dniach będą publikowane materiały pokazujące małe kroki, które każdy człowiek może uczynić na rzecz naszej planety, a może to zrobić za sprawą m.in.:

✔ oszczędzania energii i wody

✔segregowania odpadów

✔dbania o zieleń

✔ ograniczania korzystania z samochodu

✔ dzielenia się jedzeniem i oddawania rzeczy, których nie używamy

✔wyłączania światło, telewizora, radia, komputera i innych urządzeń zamiast zostawiania ich w trybie czuwania

✔używania energooszczędnych żarówek

✔gotowania tylko takiej ilości wody, która jest naprawdę potrzebna

✔gotowania zawsze z pokrywką

✔prania gdy pralka jest pełna, najlepiej w niskiej temperaturze,

✔korzystania z odnawialnych źródeł energii

✔dokręcania kranów

✔zakręcania wody podczas mycia zębów

✔brania krótkich pryszniców zamiast kąpieli w wannie

✔korzystania ze zmywarki zamiast mycia naczyń ręcznie, przy pełnej zmywarce

✔sprzeciwiania się wypalaniu łąk

✔ korzystania z ekologicznych środków transportu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use