SLOGA Platform at LUPA festival in Ljubljana

SLOGA Platform will have a stand at the LUPA festival of the non-governmental organization, presenting activities for sustainable development and Global Goals.

On Thursday, September 8, 2022, the all-Slovenian festival of non-governmental organizations LUPA will take place in the center of Ljubljana. The SLOGA platform will also be presented to the general public at the traditional event.

At the stand, visitors will be able to learn more about the operation of the SLOGA platform, about the projects of network members (development and humanitarian projects, global learning, sustainable development, fair trade…), and get involved in various actions and initiatives, learn about the goals of sustainable development, read our Typologies and other publications.

The festival of non-governmental organizations LUPA is aimed at promoting the Slovenian non-governmental sector, raising awareness among the general public about the role and importance of non-governmental organizations and their achievements. As part of the event, visitors take part in numerous events, round tables, and workshops on various topics.V četrtek, 8 septembra 2022 bo v srediču Ljubljane potekal vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA. Na tradicionalni prireditvi se bo širši javnosti predstavila tudi platforma SLOGA.


Obiskovalci bodo na stojnici lahko izvedeli več o delovanju platforme SLOGA, o projektih članic mreže (razvojnih in humanitarnih projektih, globalnem učenju, trajnostnem razvoju, pravični trgovini …), se vključili v različne akcije in pobude, se spoznali s cilji trajnostnega razvoja, prebrali naše Slogopise ter druge publikacije.


Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. V okviru dogajanja se obiskovalci udeležijo številnih prireditev, okroglih miz ter delavnic na različne teme.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use