Second Scientific Conference “DECADE OF BIODIVERSITY”

The Second Scientific Conference “DECADE OF BIODIVERSITY” combined with the 15th anniversary of the Student Scientific Association of Sustainable Development at University of Rzeszów

Conference is organized for students and PhD students. We invite anyone who is interested in problems and challenges of sustainable development.

The special guest will be Dr. Anna Kalinowska (University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development, University of Warsaw), an expert in the field of environment, biodiversity and issues related to sustainable development.Konferencja o charakterze integracyjnym organizowana jest dla studentów i doktorantów. Zapraszamy zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką zrównoważonego rozwoju. Gościem specjalnym będzie doc. dr Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski), ceniony ekspert w dziedzinie środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use