SDGs at the National Ploughing Championship

Department of Environment is bringing the SDGs to the National Ploughing Championship and will have an information stand there.

 The Department of Environment Climate and Communications is bringing the SDGs to the National Ploughing Championship!

We will be hosting an information stand to talk about all things SDGs – including how to get involved, how to promote and incorporate the SDGs in your day-to-day life and raising awareness about the SDG National Stakeholder Forum and SDG Geohive.

An SDG quiz will be held with prizes for the lucky winners.Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ag tabhairt na SDGanna chuig an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta!

Beimid ag óstáil seastán faisnéise chun labhairt faoi gach rud SDGanna – lena n-áirítear conas a bheith páirteach, conas na SDGanna a chur chun cinn agus a ionchorprú i do shaol laethúil agus feasacht a ardú faoi Fhóram Náisiúnta Páirtithe Leasmhara an SDG agus SDG Geohive.

Beidh tráth na gceist SDG ar siúl le duaiseanna do na buaiteoirí ádhúla.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use