SD Polish Roadshow #1

On June 2nd we invite to a conference SD Polish Roadshow #1
(business, public sector, NGOs, scientists):
what happens on the road towards SD in Poland, in Europe and in the world?

In connection with the first European Week for Sustainable Development (ESDW)

we invite to a conference SD Polish Roadshow #1, which will be held June 2nd

at the Faculty of Management of the University of Warsaw (B205), Szturmowa str. 1/3, Warsaw.

The conference SD Polish Roadshow #1 is an event that promotes sustainable

development (SD) and institutions implementing and supporting this concept.

As part of this conference we are planning four panel sessions with a common theme:

what happens on the road towards SD in Poland, in Europe and in the world?

Invited to participate are representatives of business, public institutions,

regional development agencies, NGOs, science, education, training,

all those who are or wish to be involved in the sustainable development.W związku z pierwszym Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju

(ang. European Sustainable Development Week ESDW),

zapraszamy do udziału w konferencji SD Polish Roadshow #1,

która odbędzie się 2 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (B205)

przy ulicy Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Konferencja SD Polish Roadshow #1 jest wydarzeniem promującym

zrównoważony rozwój (ZR) oraz instytucje wdrażające i wspierające tę koncepcję.

W ramach tej konferencji planujemy cztery sesje panelowe, o wspólnym temacie:

co dzieje się na drodze do ZR w Polsce, w Europie oraz na świecie?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli: biznesu, instytucji publicznych,

agencji rozwoju regionalnego, NGOs, nauki, edukacji, szkoleń,

wszystkich, którzy są lub chcą być zaangażowani w zrównoważony rozwój.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use