“Save Wetlands” Exhibition

“Save Wetlands” Exhibition: high quality photos with interesting commentary.

“Save Wetlands” Exhibition consists of 28 large boards presenting high quality photos with interesting commentary on the value, role and threats of wetlands. An Exhibition was borrowed from “Save Wetlands” Association in connection with the “Year of Wetlands” in Biebrza National Park.Wetlands are areas where water covers soil all or part of the time. Wetlands are important because they protect and improve water quality and wildlife habitats, store floodwaters and maintain surface water flow during dry periods.Visit the exhibition and learn more!Wystawa składa się z 28 wielkoformatowych tablic, prezentujących wysokiej jakości zdjęcia wybitnych fotografików i ciekawe komentarze na temat wartości, roli i zagrożeń mokradeł. Wystawę Biebrzański PN wypożyczył od stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł, w związku z obchodzonym obecnie w Parku „Rokiem Mokradeł”. Hasło zwraca szczególną uwagę na ważne funkcje jakie pełnią mokradła w przyrodzie i jak są przez to cenne także dla człowieka. Podkreśla potrzebę ochrony bagien i zachowania ich dla przyszłych pokoleń.Więcej informacji: http://www.bagna.pl/Wirtualna wystawa:  http://www.bagna.pl/index.php/galeria/wirtualna-wystawa

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use