Saue Sõlg (Saue Brooch)

Saue Sõlg (Saue Brooch) is annual folk festival where all local song, dance and music groups meet to share cultural heritage and pure joy of music with everybody. One day of pure happiness.

Saue is town of music where almost in every family one can find someone who’s singing in a choir, practices folkdancing or plays some musical instrument. Each spring choirs, orchestras and dance groups meet at Saue Midsummer Bonfire Field to enjoy great folklore party Saue Sõlg (Saue Brooch). Everybody is there regardless of age.

This years party is named “We are Nordic children” and it’s a gift from Saue people to  Estonia on it’s 100th birthday. It bears touch of chrystal chill and soft warmth through the program bringing everybody the songs-dances-music that lift our spirit and fill it with joy and happiness.

This year five oaktrees will be planted at party grounds, a present to Estonia and to show gratitude to Saue song, dance and musicfolks of present and future, to people who preserve the cultural heritage of both Saue and whole Estonia. The festival is dedicated to Estonia — our home, love and joy that is shared by participants through songs, music and dance. To Estonia!Saue on muusikalinn, kus pea igas peres on keegi, kes laulab laulukooris, tantsib rahvatantsu või mängib mõnd pilli. Igal kevadel saavad laulu-, tantsu- ja pillimängukollektiivid lasteaialastest memmede-taatideni kokku Saue jaanituleplatsil, et maha pidada sauelaste folklooripidu Saue Sõlg. Tänavune pidu kannab nime "Me oleme Põhjamaa lapsed" ja on sauelaste kingitus Eestile 100. sünnipäeval. See on kristalse karguse ja pehme soojuse puudutus üheaegselt, kava, mille kaudu tuua vaatajateni need laulud-tantsud-muusikahelid, mis meile hinge lähevad ja rõõmu valmistavad.

Saue jaanituleplatsi serva istutatakse tänavuse peo käigus viis tammepuud - kingitusena Eestile ning tänukummardusena Saue laulu-, tantsu- ja pillirahvale täna ja tulevikus, kes on üheaegselt nii Saue kui kogu Eesti kultuuripärandi hoidjad. Ühtlasi on see pühendus Eestile, sest just Eesti on meie kodu, meie õnn, rõõm ja armastus, mida tantsijad-lauljad-pillimängijad läbi laulude, tantsude ja muusika jagavad ning edasi kannavad. Täna ja edaspidi, Eestis ja Eestile!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use