Sant Pau and the Sustainable Development Goals

With up to 4,000 participants and more than a dozen activities on the programme, this festive and educational event will celebrate the UN SDGs in the context of a World Heritage site in Barcelona.

This will be the fourth edition of the sustainability day at the Art Nouveau Site. On the occasion of this festive and educative event, Sant Pau will welcome up to 4,000 visitors to this UNESCO World Heritage Site. Participants of all ages will be invited to learn about the international development and high social-impact programme offices located in historic buildings normally closed to the public. There will also be educational activities, games, exhibitions, and even a fashion show on a range of topics, such as: planetary health, the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), a circular and socially-responsible textile industry, sustainable tourism, forest management, climate change shelters, the role of nursing in healthcare, and much more. Music and swing dancing will keep the event lively and fun for all. Attendance is free, but it is necessary to register online in advance on the Sant Pau website. More information: www.santpau.barcelonaAquesta serà la quarta edició de la jornada de la sostenibilitat al Recinte Modernista. Amb motiu d'aquest acte festiu i educatiu, Sant Pau acollirà fins a 4.000 visitants en aquest espai declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Participants de totes les edats podran conèixer les oficines de programes de recerca, cooperació, innovació i desenvolupament ubicades en edificis històrics normalment tancats al públic. També hi haurà activitats educatives, jocs, exposicions, i fins i tot una desfilada de moda. Es tractaran molts temes rellevants a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, com ara: la salut planetària, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una indústria tèxtil circular i socialment responsable, el turisme sostenible, la gestió forestal, els refugis de canvi climàtic, el paper de la infermeria en l'assistència sanitària, i molts més. La música i els balls de swing aportaran animació i diversió per a tothom. L'assistència és gratuïta, però cal inscriure's prèviament en la web del Recinte Modernista. Més informació: www.santpau.barcelona

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use