Säästva Arengu Komisjoni Koosolek

The Sustainable Development Commission will hold a meeting on the 4th of october

The Sustainable Development Commission will meet once again with a renewed composition on October 4

The agenda is as follows:

15.00-15.15 – Approval of the committee’s vice-chairman, action plan and work order

15.15-16.00 – Discussion and selection of focus topics of the committee

16.00-16.55 – Introduction and next steps of the study “The role of local governments in the implementation of the green revolution”

16.55-17.00 – Summary of Sustainable Development Week eventsSäästva arengu komisjon kohtub taaskord uuendatud koosseisus 4. oktoobril


Päevakava on järgnev:


15.00-15.15 - Komisjoni aseesimehe, tegevuskava ja töökorra kinnitamine

15.15-16.00  - Komisjoni fookusteemade arutelu ja valik

16.00-16.55  -  Uuringu „ Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel“ tutvustus ja edasised sammud

16.55-17.00 - Säästva arengu nädala ürituste kokkuvõte

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use