Rummu raba retk räätsadel

During the snowshoe- hike in Rummu raised bog, you will get to know the different stages of development of the swamp. We learn about the Rummu bog and its values as well as the bog biome and the effect of inanimate ecological factors on it will be introduced. The history of peat mining is introduced. You […]

During the snowshoe- hike in Rummu raised bog, you will get to know the different stages of development of the swamp. We learn about the Rummu bog and its values as well as the bog biome and the effect of inanimate ecological factors on it will be introduced. The history of peat mining is introduced.

You will get to know about the various stages of development of the bog. The influence of the carbon cycle and water cycle on the formation, causes and development of swamps. We learn about the Rummu bog and its values. Vegetation of marshes, transitional marshes and bogs, animal development and traces of activity in nature.

The total length of the route is 5 km, of which 1.5 km is moved on soft ground with snowshoes. The trail is not suitable for a person in a wheelchair, but in case of other special needs it is passable with some help.

The program has been given the ecotourism label EHE.Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga ja eluta ökoloogiliste tegurite toimega sellele. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga.  Samuti tutvutakse Rummu raba retke käigus soo erinevate arengujärkudega. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Soo, siirdesoo ja raba taimestik, loomastiku areng ja tegevusjäljed looduses. 

Teekonna üldpikkus on 5 km, millest 1,5 km liigutakse räätsadega pehmel pinnasel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on mõningase abiga läbitav.

Räätsamatku ei toimu 23.aprillist kuni 24 juunini, mil on räätsarahu. Osalemiseks vaja enda grupile aeg registreerida, sihtrupiks on gümnaasium. 

Registreerimine ja info on siin: Rummu raba retk räätsadel loodusest hoolijatele. Gümnaasium | Keskkonnaharidus

Rabasõbralikud räätsad video.

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use