Round table “Sustainable Cities and Communities”

What is the role of cities in achieving the Sustainble Community Goals?

ODRAZ-Sustainable Community Development and Association of Cities in the Republic of Croatia invite representatives of cities and other interested stakeholders to the round table during which we want to consider the role of cities in achieving the Sustainable Development Goals.Pridružite nam se na okruglom stolu "Održivi gradovi i zajednice"!ODRAZ-Održivi razvoj zajednice i Udruga gradova u RH pozivaju predstavnike gradova i druge zainteresirane dionike na okrugli stol 5. lipnja 2017., tijekom kojeg želimo razmotriti ulogu gradova u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. ZBOG ČEGA OVAJ SKUP?U Hrvatskoj je gotovo sasvim nezapaženo prošla konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održana u New Yorku 25. rujna 2015., na kojoj je usvojen Program globalnog razvoja za 2030. (Agenda 2030). Niti mediji niti relevantne državne upravne organizacije nisu na zadovoljavajući način obavijestili hrvatsku javnost o procesu završnog promišljanja i usuglašavanja svjetskih čelnika koji je rezultirao donošenjem novih 17 ciljeva održivog razvoja za razdoblje do 2030. godine. Globalni ciljevi održivog razvoja su univerzalni i moraju biti primjenjivi u svim zemljama i zajednicama, od strane svih ljudi. U njihovoj provedbi treba uzeti u obzir specifične prilike, uvjete i mogućnosti na različitim dijelovima planeta. Treba prepoznati prioritetna područja djelovanja i sagledati vlastite mogućnosti pružanja doprinosa održivom razvoju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use