Role of women leaders in urban politics.

Role of women leaders in urban politics.

Modern urban politics is  shaped more often by women: political actors and activists associated with urban movements, NGOs, cultural initiatives. They change the city, paying special role to sustainable development, equal opportunities, improvement of  everyday life, citizens’ participation.

Debate with four women leaders moderated by the editor in chief of “Gazeta Wyborcza” in Trójmiasto.

 Debata: Nowe miasta kobiet – rola liderek w kreowaniu nowoczesnej polityki miast

Nowoczesna polityka miejska kształtowana jest coraz częściej przez kobiety: polityczki i aktywistki związane z ruchami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami kulturalnymi. Zmieniają miasta, przykładając szczególną  wagę do zrównoważonego rozwoju, równości szans, poprawy jakości codziennego życia, partycypacji społecznej.


Uczestniczki:

Joanna Scheuring Wielgus - radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018.

Joanna Erbel - aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolożka, feministka.

Marta Makuch – prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. 

Beata Maciejewska – pełnomocniczka Prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji. 

Moderacja: Mikołaj Chrzan – redaktor naczelnym Gazety Wyborczej w Trójmieście.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use