Rohetiigri arenguprogramm alustab!

Rohetiigri arenguprogramm alustab 28. ja 29. septembril 15 ettevõtte ja avaliku asutusega rohemuutuse teekonda.

The Green Tiger Development Program is a training program for knowledge and skills in managing environmental impacts and change for companies and organizations that want to improve their environmental friendliness. During the ten-month academy, participants gain knowledge about climate change, the circular economy and the product-service life cycle, and learn to see the impact of their organisation’s activities on the environment.Rohetiigri arenguprogramm on keskkonnamõjude ja muutuste juhtimise teadmiste ja oskuste treeningprogramm ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad parandada oma keskkonnasõbralikkust. Kümnekuulise akadeemia käigus omandavad osalejad teadmisi kliimamuutusest, ringmajandusest ja toote-teenuse elutsüklist ning õpivad nägema oma organisatsiooni tegevuse mõju keskkonnale. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use