RMK Orienteerumispäevak Raplamaal Tarsil

OK Orvand MTÜ korraldab esmajoones Raplamaa ja Järvamaa elanikele orienteerumisürituse RMK orienteerumispäevakute raames.

Rapla country orienteering day will take place in Linnaaluse village. All interested of orienteering people are welcome!Nimetatud ürituse raames on kõigil soovijatel võimalus liikuda kaardiga vabas looduses, et tugevdada oma tervist ja füüsilist vormi või  liikuda koos sõprade ja perega ning veeta vaba aega tervislikult. Orienteerumisklubi liikmed on ette valmistanud erinevas eas ja erinevate oskustega osalejatele orienterumisrajad. Osalejad saavad stardikohast kaardid, kuhu on kantud kontrollpunktid ja need tuleb siis etteantud järjekorras läbida. Ajavõtuks ja kontrollpunktide läbimise kontrolliks kasutatakse elektroonilist SI-märkesüsteemi. Päevaku tulemused kajastatakse hiljem klubi kodulehel.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use