Review of children’s artistic work “With art safer”

Educational event carried out in order to increase knowledge among children about safety principles and proper behavior towards the natural environment.

Educational event carried out in order to increase knowledge among children about safety principles and proper behavior towards the natural environment. Preschoolers and pupils of primary school present songs, staging and recitations as part of the competition. In addition, they participate in games and educational games prepared by foresters and firemen. Free entrance to the Museum of Forestry on 30 May and 5 June.Wydarzenie edukacyjne realizowane w celu zwiększenia wśród dzieci wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania wobec środowiska naturalnego. Przedszkolaki i uczniowie klas I–III szkół podstawowych prezentują w ramach konkursu piosenki, inscenizacje i recytacje. Ponadto, uczestniczą w grach oraz zabawach edukacyjnych przygotowanych przez leśników i strażaków. Wstęp wolny do muzeum Leśnictwa w dniach 30.05.2019 oraz 05.06.2019

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use