Responsible Business Ambassadors programm

The “Responsible Business Ambassadors” program is an education and mentorship program for private and public entities about SDGs and sustainability. It will be launched for the 12th time since 2018.

The “Responsible Business Ambassadors” program was established in 2018 to educate private and public entities about SDGs, and sustainability and provide tools, methods, and best examples. The program engages NGOs as experts in the sustainability fields related to SDGs and provides mentorship for participants to develop impactful initiatives. So far more than 110 participants from 60 companies have participated and more than 70 sustainability-related initiatives have been implemented. We invite everyone, starting from the 5th of October to dedicate their time and get to know the latest trends and requirements to be relevant in the field of sustainability – social, environmental, and governance impact.Programma "Atbildīga biznesa vēstneši" tika izveidota 2018. gadā, lai izglītotu privātās un publiskās organizācijas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ilgtspējību, kā arī sniegtu ieskatu dažādu rīku, metodožu izmantošananā un dalītos ar pieredzi par labākajiem piemēriem ilgtspējas jomā. Programma iesaista NVO kā ekspertus ilgtspējības jomās, kas saistītas ar SDG, un nodrošina dalībniekiem mentoringu, lai izstrādātu ilgtspējas iniciatīvas ar ietekmi uz organizāciju vai plašāku sabiedrību. Līdz šim ir piedalījušies vairāk nekā 110 dalībnieki no 60 uzņēmumiem un īstenotas vairāk nekā 70 ar ilgtspēju saistītas iniciatīvas. Aicinām ikvienu, sākot ar 5. oktobri, veltīt savu laiku un iepazīt jaunākās tendences un prasības, lai būtu aktuāli ilgtspējas – sociālās, vides un pārvaldības ietekmes – jomā.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use