Regional workshop in Sofia – Platform for Education for Sustainable Development

Regional workshop will bring together various stakeholders from Pernik, Kyustendil, Blagoevgrad and Sofia Regions to discuss Web Platform and Quality Criteria for Education for Sustainable Development

NGOs, teachers, trainers, representatives of the Regional Inspectorates of Education, companies and journalists will discuss new Platform for Nonformal Education at a workshop organized by the Bulgarian Environmental Partnership Foundation and Ecocentric Foundation. The meeting will bring together various stakeholders from Pernik, Kyustendil, Blagoevgrad and Sofia Regions. It is the last event of a series of regional meetings held over the past two months all over the country which aim to create national network for Nonformal Education for Sustainable Development.

The upcoming work meeting is part of Platform for Education for Sustainable Development Project implemented in partnership by seven NGOs funded by the NGO Programme in Bulgaria under the EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 . The aim of the project is to raise the awareness and promote the ESD topic, including through the prism of nonformal and informal learning methods which are widely used in this area.Учители, обучители, НПО, представители на РИО, фирми и журналисти ще обсъждат създаването на онлайн платформа за неформално образование на работна среща, организирана от фондации „ЕкоОбщност“ и „Екоцентрик“. Тя ще събере различни заинтересовани страни от областите Перник, Кюстендил, Благоевград, София-град и София-област. Събитието е последното от серията регионални срещи, провеждани през изминалите 2 месеца в различни краища на страната, с които се поставиха основите на национална мрежа за неформално образование за устойчиво развитие.

Предстоящата среща е част от проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, изпълняван в партньорство от 7 неправителствени организации от цялата страна в рамките на Програмата за подкрепа на НПО. Целта на проекта е да се направи по-разпознаваема и активно застъпена темата за ОУР, включително през призмата на неформалните методи за обучение, които намират широко приложение в тази област.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use