Reducing of use single – use plastic bottels

The activity will be conducted among students. It will include the experiment with the aim of raising awareness of the dangers of using single-use plastic bottles. Activity will do science teachers.

It was noticed that students regularly buy various drinks in single-use plastic bottles. Hence, we will ask our students to leave their single-use bottles in a special container for 5 days. Five days later, we will count the bottles and find out the average amount of single-use bottles per student per day. We will then multiply that number of bottles with the number of working days in a year. In the end, we will be able to find out the amount of plastic contaminating our environment. We will also be able to apply the numbers and the statistic pattern to the whole population.

The aim of the activity is to raise awareness of the amount of single-use bottle usage and try to persuade students to accept reusable glass or stainless steel bottles, i.e. eco-friendly and healthier bottles.

Additionally, we will try to encourage our students to lead healthier lifestyle by replacing soft drinks from stores (i.e. drinks with dangerous additives) with water or fresh juice prepared at home.

We hope that this activity will encourage our students to change their unhealthy habits and even persuade their family members and peers to leading healthier lifestyle, and reduce environmental pollution. Aktivnost koju  prove s učenicima sastoji se od eksperimenta kojim želimo ukazati učenicima na prekomjernu uporabu jednokratnih plastičnih boca.

Budući učenici tijekom nastave često piju različite napitke koji su pakiran u jednokratne plastične boce odlučili smo od učenika zatražiti da 5 radnih dana u posebni spremnik odlože sve jednokratne plastične boce koje su iskoristili. Nakon 5 dana s učenicima ćemo prebrojati boce te izračunati koliko boca dnevno svaki učenik prosječno potroši. Te brojeve ćemo pomnožiti s brojem radnih dana u godini i na temelju statističkih podataka izračunati štetnosti količine plastike na tako malom uzorku stanovnika te to primijeniti na cjelokupnu populaciju.

Cilj aktivnosti je učenike potaknuti na svakodnevno korištenje boca izrađenih od plastike za višekratnu uporabu te boca izrađenih od stakla i nehrđajućeg čelika koje su ujedno ekološki i zdravstveno prihvatljivije.

Također cilj je učenike potaknuti na zdravstveni efekt korištenj takve ambalaže, a to je smanjiti konzumaciju pića koja su zasićena štetnim aditivima te da bi bilo bolje što više piti čiste vode i svježih prirodnih sokove koje mogu pripremati kod kuće i donositi u školu.

Nadamo se da će aktivnost pozitivno utjecati na učenike i da će i oni potaknuti svoje obitelji i vršnjake na pozitivni utjecaj ove aktivnosti na zdravlje ljudi i smanjenje zagađenja okoliša. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use