Recycling Day

Regular monthly action of paper recycling is organised by Ministry for Sustainable Development and Tourism

Regular monthly action of paper recycling is organised by Division for Sustainable Development and Integrated Coastal Zone Management in Ministrz for Sustainable development and Tourism since July 2012. All interested organisations, ministries, universities, NGOs are contributing to the action by collecting paper and delivering it to the Recycling center on monthly bases. Representatives of Recycling center are visiting organisations who have applied to donate paper and send collected amounts back to Recycling center on further processing. Average collection of paper on monthly bases ranges between 500-1.000 kg.Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem u Ministarstvu održivog razvoja i turizma organizuje redovne mjesečne akcije reciklaže papira od jula 2012. godine. U akciju su uključeni predstavnici svih zainteresovanih strana: ministarstava, univerziteti, organizacije civilnog društva, preduzeća i sl. Predstavnici reciklažnog centra tog dana obilaze sve organizacije koje su se prijavile, preuzimaju prikupljeni papir i upućuju ga na dalju obradu u Reciklažni centar.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use