Rakvere linnaorienteerumine lasteaialastele, algklassilastele ja seenioridele

On the 21th of September, there will be a city orienteering day for seniors and children.

We invite kindergartens, 1-3 grade students and seniors (grandmothers and grandfathers with children or separately) to participate in the “City Orienteering for Children and Seniors” on September 21.

Every school and kindergarten yard has an activity that encourages movement and sports.

 

The idea of ​​the day is that groups/classes/individuals move between institutions and perform the task there either as a team or individually.

It’s great for a schoolchild to go back to the yard of his former kindergarten or for a kindergartener to move around the territory of his future school!Ka varasematel aastatel on toimunud linnaorienteerumisi, kuid seekord on sihtgrupp teine- kutsume üles lasteaedasid, kõikide koolide 1.-3. klasside õpilasi ning seenioreid (vanaemad-vanaisad lastega koos või eraldi) osalema 21. septembril toimuval Väikelaste ja seenoride linnaorienteerumisel.

 

Eelmisel aastal oli osalejaid ligi 600!

 

Iga kooli ja lasteaia hoovis on ette valmistatud liikumisele kutsuv tegevus.

Päeva mõte on selles, et rühmad/klassid/üksikisikud liiguvad asutuste vahel ja sooritavad sealse ülesande kas meeskonnana või individuaalselt.

Tore on koolilapsel minna tagasi oma kunagise lasteaia hoovi või lasteaialapsel oma tulevase kooli territooriumile liikuma!

 

Kui teile tundub, et läbitavaid punkte on liiga palju, siis võib oma klassi või rühmaga mõne vahele jätta - iga õpetaja valib oma teekonna ise!

Tegevuste ajavahemik võiks olla 8.30-12.30.

Tegevuse pikkus ühes asukohas 5-10 min.

Lisainfot saab kontaktisiku telefonilt: +37253481100

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use