RAHTLA- Saaremaa Neljapäevak

Rahtla, Saaremaa Neljapäevak

Over several years, the Neljapäevak is happening again in Rahtla. You can run in a village where you can see a lot of stone and sheep gardens. There are many piles of stone in the woods and along the fields. Arranged by the local man Madis Tiik. Start open from 16:00 to 18:30. The start-up marking begins in the village of Mustjala near the cultural house.Üle mitme aasta toimub päevak jälle Rahtlas. Saab joosta külas, kus jäävad silma paljud kivi- ja lambaaiad. Metsas ja põldude ääres kohtab paljusid kivihunnikuid. Korraldajaks kohalik mees Madis Tiik. Start avatud 16:00-18:30. Stardipaika juhatav tähistus algab Mustjala alevikus kultuurimaja lähistelt.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use