Radionica “Zašto su očevi važni?” / Workshop “Why fathers matter?”

U sklopu Europskog tjedna održivog razvoja Društvo Naša Djeca i Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić organiziraju radionicu “Zašto su očevi važni?” za očeve, majke i sve zainteresirane.

The goal of the workshop is to support fathers in realizing their important role in the child’s development and to create a stimulating and inspiring environment in which fathers will gain new knowledge about the importance of the father’s role in early childhood, recognize effective ways of dealing with the demands of parenthood, and exchange ideas about their fatherhood. The workshop is led by an educated leadership team for support in early development, pedagogue Višnja Milačić Žurić and educator Antonija Kolačko.Cilj radionice je poduprijeti očeve u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju. To jest stvoriti poticajno i podražavajuće okruženje u kojem će očevi steći nova saznanja o važnosti uloge oca u ranom djetinjstvu, prepoznati učinkovite načine nošenja sa zahtjevima roditeljstva te razmjenjivati ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo. Radionicu vodi educirani voditeljski tim za podršku u ranom razvoju, pedagoginja Višnja Milačić Žurić i odgojiteljica Antonija Kolačko.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use