Puude kokkulugemise päev/ Trees counting day

Trees Counting day is a part of a series of days «What is behind the trees?» that takes place to inform about interaction of people and forests.

Trees Counting Day shows that a human is tightly related to forest. During this day you will learn how forests are described and which techniques are used to establish a description. We will measure and describe forest in different parts of Estonia to understand how different the forest is in Pärnumaa, Lääne-Virumma and Põlvamaa. 11 a.m Starts hike to forest. 11. 30 a.m Measuring forest. 14.30 a.m Forest soup and roundtable. 15.00 a.m The end of a day. Inimene on tihedalt oma tegemistes seotud metsaga. Olgu tegevusteks looduse kaitse, metsapuhkus või metsa kasvatamine ning kasutamine, kõige eelduseks on teave, missugune see mets on. Metsa kirjeldamisega tegelevad igapäevaselt metsakorraldajad, kes kosstavad eraldise kohta kirjeldusi, mida vastavalt vajadusele uuendatakse. Metsas kirjeldatakse kasvukohatüüpi, rindeid, rinnaspindala ja täiust, liigilist koosseisu, koosseispuuliikide vanust, kõrgust, diameetrit. Nende tunnuste põhjal arvutatakse metsa tagavara, kõrgusindeks, juurdekasv. Kuidas seda kõike tehakse ja mis mõõteriistade abil, sellele saab vastuse puude kokkulugemise päeval. Mõõdame ja hindame mitmeid metsaeraldisi ja saame teada, kui erinevad Eesti metsad on.Koguneme kolmes erinevas kohas - Vändra vallas Pärnumaal, Kadrina vallas Lääne-Virumaal ning Kanepi vallas Põlvamaal.Kõigis kohtades toimub tegevus ühtse päevakava järgi: 11.00 Kogunemine, liigume metsa. 11.30 Metsa mõõdistamine ja hindamine. 14.30 Metsasupp ja mõnus vestlusring. 15.00 Päeva lõpp

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use