Puit energiaks? 2022

Timber in carbon capture and circulation. Timber usage in local and central heating.

Timber in carbon capture and circulation. Timber usage in local and central heating. Seminar with experts in each topic.Puidu roll süsinikuringes, süsiniku sidumises ja kaugküttes.

Seminari esimeses plokis räägime süsiniku ja metsa seostest, süsiniku bilansist ja süsinikuga kauplemisest.

Teises plokis arutame energeetika ja puidukasutuse seoste üle ning kirjeldame Eesti ja EL seadusandluse mõju puidukasutusele energeetikas.

Päeva lõpetab paneeldiskussioon esinejaga mõlemast teemagrupist, mille käigus hinnatakse arutletud teemade võimalikke arengusuundi.

Päeva juhib KIK-i juht Andrus Treier.

Päevakava:

10.00-10.15 Avasõnad. Mait Klaassen, EMÜ
10.15-10.45 Eesti kliimapoliitika ja süsinikuturud. Kädi Ristkok, KeM
10.45-11.15 Süsiniku kaubandusest erasektori vaates. Pille Ligi, Loodushoiu Fond
11.15-11.45 RMK süsinikubilanss. Hardo Becker, RMK
11.45-12.00 Küttepuidu hinnaprognoosi küsitlus osalejate vahel

12.00-13.00 Lõuna

13.00-13.40 Puidu roll soojusenergia varustuskindluse tagamisel Eestis täna ja lähitulevikus. Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
13.40-14.20 Puidukasutuse reguleerimine EL tasandil. Mairika Kõlvart, MKM
14.20-15.00 Paneeldiskussioon

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use