Prvi EJOLT filmski večer z debato: Rudarjenje urana v Namibiji / First EJOLT film evening: Uranium mining in Namibia

Prvi EJOLT filmski večer z debato: Rudarjenje urana v Namibiji /
First EJOLT film evening: Uranium mining in Namibia

We will watch a film that was made in the scope of the project EJOLT, in which Focus also took part. Film ‘Namibia’s Uranium Rush’, by Marta Conde, reefers to the issue of uranium mining in Namibia. This part of the uranium cycle is not spoken often in Slovenia. We will have the opportunity to see what kind of risks, problems and consequences are caused by uranium mining. Workers at the mines are dying of illnesses they don’t understand, the water of the Khan River is being polluted in this arid country and the tourism sector could be put in jeopardy if the uranium mining expansion goes ahead.Ogledali si bomo film, ki je nastal v okviru projekta EJOLT, v katerem je sodelovalo tudi društvo Focus. Film ''Namibia's Uranium Rush'', avtorice Marte Conde, se nanaša na problematiko rudarjenja urana v Namibiji. O tem ciklu izkoriščanja jedrske energije se v Sloveniji ne govori pogosto. Tokrat boste imeli priložnost videti kakšne skrbi, tveganja, probleme in posledice povzroča rudarjenje urana. Delavci v rudniku umirajo zaradi bolezni, ki jih ne razumejo, voda v reki Khan je onesnažena, rudarjenje urana pa želijo v vzpostaviti tudi v nacionalnem parku v Namibiji. Debata bo filmu bo poleg problematike rudarjenja urana in predstavitve poročil merjenja kontaminacije v bližini rudnikov urana, vključevala tudi predstavitev izkušnje obiska Černobila 29 let po nesreči ter problematiko podaljševanja življenjske dobe jedrskim reaktorjem.

Film ni v slovenščini. Predvajan bo z angleškimi podnapisi.

Vstop je prost.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use