Promoting health and ecology at PwC: ECO market & workshops

As a responsible company, we decided to focus on promoting health and ecology among our employees during ESDW2017. We organized EKO market and workshops of natural cosmetics & breast cancer prevention

As a responsible company, we decided to focus on promoting health and ecology among our employees during ESDW 2017. We organized small eco market in our office. We invited the local suppliers with their organic and hand made products, such as: super food, honey, bio candles for aromatherapy, natural cosmetics etc. We try to educate our employees to make their everyday choices more healthy and eco-friendly. That is why, we also organized workshop of natural cosmetics and workshop of breast cancer prevention. During the natural cosmetics workshop, the participants got to know more about natural ingredients they can use to take care of skin health. Everyone had a chance to prepare 2 own natural cosmetics like peeling and bath ball. Everybody also had a chance to try aromatherapy. The workshop of breast cancer prevention was aimed to raise women awareness about the importance of regular self-examination. On the third day, we focus on communicating about cycling safety rules as many of our employees commuting to and from work by bicycle.Jako firma odpowiedzialna społecznie postanowiliśmy skupić się w szczególności na promowaniu zdrowia i ekologii podczas ESDW 2017. Zorganizowaliśmy: EKO kiermasz oraz warsztaty dla pracowników.Na EKO kiermasz zaprosiliśmy lokalnych wystawców ze swoimi ekologicznymi produktami: miodem z pasiek warszawskich, super food, bio żywności, bio świec do aromaterapii, naturalnych kosmetyków itp. Staramy się edukować pracowników, aby w swoich codziennych wyborach kierowali się ekologią i zdrowiem. Dlatego zorganizowaliśmy również warsztaty z kosmetyki naturalnej oraz z profilaktyki raka piersi. Podczas warsztatów pracownicy mogli poznać co jest dobre dla zdrowia naszej skóry oraz wykonać samodzielnie dwa produkty: peeling i kulę do kąpieli. Warsztat z profilaktyki raka piersi miał na celu zwiększenie świadomości kobiet na temat regularnego samobadania piersi. Trzeciego dnia skupiliśmy się na komunikowaniu zasad bezpiecznej jazdy na rowerze jako, że coraz więcej pracowników wybiera ten środek transportu w drodze do i z pracy

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use