Projekt Edukacyjny Płocnące rokoko ostatni płomień baroku

The project is linking the humanistic education and promoting the cultural legacy as one of aspects of sustainable development. The project is free, directed at children and teenagers.

The project is an education and promoting the cultural legacy as one of aspects of sustainable development. The project is free, directed at children and teenagers. A social integration is an important project component. In the program touring the historic object was predicted, workshops about the culture of the baroque, integration bonfire.Projekt łączy edukację humanistyczną i promowanie kulturalnego dziedzictwa jako jeden z aspektów rozwoju zrównoważonego. Projekt jest darmowy, kierowany do dzieci i młodzieży. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczna. W programie przewidziano zwiedzanie zabytkowego obiektu, warsztaty poświęcone baroku, przygotowanie dramy przez uczestników, ognisko integracyjne. Projekt zorganizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use