Project STEAM (sciences, technology, engineering, art, maths)

Estonian and Lithuanian students focus on topics related to the production and use of jeans through biology, chemistry, physics and art.

The project focuses on sustainability and a green future. We integrate mathematics, chemistry, biology, physics and art. We conduct lessons where, through practical and life-friendly activities that students can understand, they get to know why we need to be environmentally friendly and how to be even more environmentally friendly. Estonian and Lithuanian students focus on topics related to the production and use of jeans through biology, chemistry, physics and art.Projekt keskendub jätkusuutlikkusele ja rohelisele tulevikule. Lõimime omavahel matemaatikat, keemiat, bioloogiat, füüsikat ning kunsti. Viime läbi tunde, kus praktiliste ja õpilastele arusaadavate elulähedaste tegevuste kaudu jõuab nendeni teadmine, miks peame olema keskkonnasäästlikud ning kuidas olla veelgi keskkonnasõbralikum. Eesti ja Leedu õpilased keskenduvad teksariide tootmise ja kasutamisega seotud teemadele läbi bioloogia, keemia, füüsika ja kunsti.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use