Presentation of results of the NGO conference – fair

Presentation of the results of the NGO conference – fair in Riga on 13-14 April 2016 with the participation of over 200 craftspeople and NGO leaders

On April 13-16, 2016, an international conference took place in Riga, Latvia, with over 200 participants, including 30 NGO experts and leaders, from 52 NGOs, municipal centres for craftspeople and micro-enterprises, as well as individual entrepreneurs, self-employed business operators, and seniors. On April 13-14, an international crafts exhibition – an event of experience exchange between artisans and leaders of NGOs took place at the White Hall of the Riga Latvian Society House. The conference was organized by Women’s Rights Institute and EAPN-Latvia. A meeting with Laimdota Straujuma, ex-Prime Minister of Latvia, Member of the Latvian Parliament, took place during the conference.2016. gada 13.-16. aprīlī Rīgā, Latvijā, notika starptautiskā konference, kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, t.sk. 30 NVO ekspertu un vadītāju, no 52 nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību centriem un mikrouzņēmumiem, kuros darbojas mājamatnieki, kā arī piedalījās individuālie komersanti, pašnodarbinātās personas un seniori. 13.-14. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē noritēja mājamatniecības izstāde un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros piedalījās gan tautas meistari, gan NVO līderi. Konferenci un izstādi organizēja Sieviešu tiesību institūts un EAPN-Latvia. Tās laikā notika diskusija ar Latvijas Parlamenta deputāti, bijušo Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use