Presentation of multiresidential NZEB Eco silver house

Visit of good practices of sustainable development in Eco silver house, 5. 6. 2015 in Ljubljana / Ogled dobrih praks trajnostnega razvoja v Eko srebrni hiši, 5.6. 2015 in Ljubljana

AKROPOLA d.o.o, as a leader partner in EE highrise project is inviting to visit example of good practices of sustainable development in nZEB multi-residential building Eco silver house, with a professional explanation of this new building development approach. The visit of Eco silver house will include a presentation, discussion and a tour of the building.Akropola d.o.o., kot vodja EE highrise projekta vas vabi na obisk skoraj nič energijske večstanovanjske stavbe Eko srebrna hiša kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja s strokovno razlago tega novega razvojno gradbenega pristopa. Obisk Eko srebrne hiše bo vključeval predstavitev, razpravo in ogled objekta

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use