Presenation of short films 6xR

Presentation of short films created by students of the STO School in Mikołajki. Tema of films is 6xR rule: Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink.

Workshops on sustainable development and responsible consumption:

May 31 will be a presentation of films created by students of the STO School in Mikołajki

Films were created as the final result of the workshops conducted in April 2019. The workshop elements was:

• ecological footprint study

• Responsible consumer workshop – building consumer connections on the World Map

• Workshops on energy consumption – boiling a liter of water in 4 different ways

• Familiarizing with the 6xR rule: Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink

40 students took part in the workshop. 9 movies and two PowerPoint presentations were created.Warsztaty ze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnej konsumpcji:

31 maja odbędzie się prezentacja filmów stworzonych przez uczniów Szkoły STO w Mikołajkach

Powstały one jako efekt końcowy przeprowadzonych w kwietniu warsztatów. Elementy warsztatów to :

• badanie śladu ekologicznego

• Warsztat odpowiedzialny konsument – budowanie na mapie Świata powiązań konsumenckich

• Warsztaty ze zużycia energii – zagotowanie litra wody na 4 różne sposoby

• Zapoznanie z zasadą 6xR : Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink

W warsztatach wzięło udział 40 uczniów. Powstało 9 filmów oraz dwie prezentacje PowerPoint

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use