Predstavitev projekta Nat2Care in voden ogled

Vabilo na voden ogled po POTI TRIGLAVSKE BISTRICE (MOJSTRANA-SLAP PERIČNIK)

As part of the Nat2Care project “Promoting Communities actions for Conservation and Restoration of Natura 2000 Cross-Border Areas” (European Community Program Interreg VA Italy-Slovenia 2014-2020), we invite you to a guided tour along the Triglavska Bistrica Route, which will take place on June 2, 2018. The purpose of the event is to present of the Nat2Care project, educate about habitats and species Natura 2000 and raise awareness of the importance of biodiversity conservation.

The guided tour will start at the starting pillar in front of the Tourist Information Office in Mojstrana at 9.45 (Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana). We will organize free transportation from the Biotechnical Center Naklo to the starting point in Mojstrana and back. Departure of the bus from the Biotechnical Center Naklo is at 9 am and the arrival is approximately at 2 pm. All participants must register on this link until 29.5.2018. Please indicate on registration form whether you will use the option of bus transport.V sklopu projekta Nat2Care "Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000" (Program Evropske skupnosti Interreg V-A Italija-Slovenija 2014‒2020), vas vabimo na voden ogled po Poti Triglavske Bistrice, ki bo potekal 2.junija 2018. Namen dogodka je predstavitev projekta Nat2Care, izobraževanje o habitatih in vrstah Nature 2000 in ozaveščanje o pomenu ohranjanja biotske pestrosti.

Na pot se bomo odpravili iz izhodiščnega stebra pred Turistično-informacijsko pisarno v Mojstrani ob 9.45 (Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana). Pot je srednje zahtevna in traja 2-3 uri. Organizirali bomo možnost brezplačnega prevoza od Biotehniškega centra Naklo do izhodišča v Mojstrani in nazaj. Odhod avtobusa iz parkirišča Biotehniškega centra Naklo je ob 9h, prihod pa približno ob 14h. Zaradi organizacije prevoza vas prosimo, da ob prijavi navedete, ali boste koristili možnost skupnega prevoza. Za vse udeležence je obvezna prijava preko obrazca na tej povezavi do 29.5.2018.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use