Praktiline õppepäev teemal „Hooldusraied ja kasvavate puude laasimine maarjakaasikutes”

The study day will focus on nature-sustainable forest management.

The study day organized for those interested will focus on maintenance felling and lamination of growing trees in alum groves.

 

The gathering and the introductory lecture will take place at 12 o’clock in Viljandi County, Põhja-Sakala municipality, Tällevere village, on the lands of Villu Grünbaum’s Leemut-Jür farm, followed by an observation of elm birch crops in the same area with practical tips.

The fenced sample culture is located on the fourth kilometer of the Mudiste – Suure-Jaani – Vändra road. The lecturer is Ivar Sibul, associate professor of dendrology and forest entomology at the Estonian University of Life Sciences.

 

The event will be held in estonian.Huvilistele korraldatud õppepäeval keskendutakse Hooldusraietele ja kasvavate puude laasimisele maarjakaasikutes ehk loodussäästlikule metsamajandusele.

 

Kogunemine ning sissejuhatav loeng leiab aset kell 12 Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Villu Grünbaumi Leemuti-Jüri talu maadel, millele järgneb samas piirkonnas maarjakasekultuuride vaatlus koos praktiliste näpunäidetega.

 

Tarastatud näidiskultuur asub Mudiste – Suure-Jaani – Vändra tee neljandal kilomeetril. Lektoriks on Eesti Maaülikooli dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessor Ivar Sibul.

 

Õppepäeva orienteeruv lõpp kell 16.00

 

Info ja kontakt: 

Ivar.Sibul@emu.ee või tel 5084929

 

Õppepäeva läbiviimist toetab SA Erametsakeskus ja on metsaomanikele tasuta.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use