Poznajemy cele zrównoważonego rozwoju.

Lekcje z uczniami klas 7. i klasy 3. gimnazjum mające na celu poznanie 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Lessons with class 7 and grade 3 students. Middle school aiming to get to know 17 goals of sustainable development and examples of practical actions consistent with ZR, possible to use in everyday life. After the teacher’s multimedia presentation and discussion, students – working in small teams using tablets – learn about the assumptions of selected goals.Lekcje z uczniami klas 7. i klasy 3. gimnazjum mające na celu poznanie 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz przykładów praktycznych działań zgodnych z ZR, możliwych do stosowania w życiu codziennym. Po prezentacji multimedialnej nauczyciela i dyskusji, uczniowie - pracując w małych zespołach z użyciem tabletów - poznają założenia wybranych celów.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use