Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu / Fix it: minor household repairs

The workshop “Fix it: minor household repairs” aims to raise consumer awareness regarding the challenge of excessive disposal of items and to promote the opportunity of reuse through minor repairs

Product reuse has positive effects on the environment (it prevents water, soil and air pollution), saves raw materials and energy. Comparing it with other waste management methods, extending the product life cycle avoids the use of energy required to produce a new product, so the harmful impact on the environment is significantly reduced. The workshop and round table will raise consumer awareness regarding the challenge of excessive disposal of items and promote and encourage minor repairs as a way of reducing municipal waste production and the negative impact on the environment and human health.Radionicom „Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu“ želi se utjecati na sprečavanje nastanka otpada i na prijevremeno odbacivanje predmeta kojima, uz pravilno održavanje i/ili sitni popravak, možemo produžiti vijek trajanja.

Ponovna uporaba proizvoda ima pozitivne učinke na okoliš (sprječava onečišćenje voda, tla, zraka), štedi sirovine i energiju. Uspoređujući je s ostalim metodama gospodarenja otpadom, prilikom produljivanja životnog ciklusa proizvoda izbjegava se korištenje energije koja je potrebna za proizvodnju novog proizvoda, pa je štetan utjecaj na okoliš znatno umanjen.

Cilj radionice je podizanje svijesti potrošača vezano uz izazov prekomjernog odbacivanja predmeta te aktivno promišljanje mogućnosti njihove ponovne uporabe u svrhu smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Radionica bit će sastavljena u dva dijela, prvi dio bit će organiziran u obliku okruglog stola, gdje će sudionici stola iznijeti problematiku prijevremenog odbacivanja predmeta te ponuditi neka od rješenja, dok će se drugi dio odvijati u obliku radionice gdje će zainteresirano građanstvo moći naučiti kako pravilnim održavanjem i sitnim popravkom produžiti vijek trajanja predmeta.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use