Pomoč pri iskanju zaposlitve

Iskalci zaposlitve lahko s pomočjo mentorja raziščejo svoje zaposlitvene možnosti, napišejo vlogo in življenjepis.

All individuals who want to find work or are jobseekers are invited to this event, organized within the framework of the European Sustainable Development Week. With the help of a mentor, participants will increase the chances of getting a job. They will also create an employment application through the Europass website.Na dogodek, organiziran v sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj so vabljeni vsi posamezniki, ki si želijo službo oziroma so iskalci zaposlitve. S pomočjo mentorja bodo udeleženci povečali možnosti, da pridejo do zaposlitve. Ustvarili bodo tudi vlogo za zaposlitev s pomočjo spletne strani Europass.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use