Podnebje, okolje in alergije

Povezanost med okoljem in zdravjem v današnjem času pridobiva nove dimenzije. Na dogodku bomo razpravljali o izpostavljenosti alergenom, ki je posledica onesnaženega okolja in podnebnih sprememb.

The relationship between environment and health is gaining new dimensions nowadays. At the event, we will discuss the exposure to the pollens s a consequence of the polluted environment and climate change.Povezanost med okoljem in zdravjem v današnjem času pridobiva nove dimenzije. Govorimo o življenjski izpostavljenosti posameznika različnim dejavnikom zunanjega in notranjega okolja. Podnebne spremembe, urbanizacija, izguba biotske raznovrstnosti vplivajo na vire, izpuste in

koncentracije alergenov in onesnaževal zraka, s katerimi se sooča naše zdravje.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use