Pardiralli 2018

Three Estonian charities invite all Estonian people and companies to participate in this year’s Duck Race.

The Duck Race taking place on 9 June in Kadriorg Park in Tallinn is the largest charity family fun day. Everyone can visit the event’s website pardiralli.ee and purchase themselves, their family or employees racing duck numbers or make a donation for little patients. The purpose of the Duck Race is to make sure that every child fighting this terrible disease receives crucial treatment and their families are provided with necessary support.

“I’m delighted that we’ve made it to our anniversary Duck Race, this one being our fifth. The fact that the Gift of Life Cancer Treatment Foundation joins the organising team this year seems very natural to me,” said Märt Avandi, the founder of the EAPCC. “I hope that as a result of cooperation of three strong foundations the Duck Race will do as well or even better compared to previous years.”

“The Gift of Life Cancer Treatment Foundation and the EAPCC together funded the neuroblastoma treatment of 6-year old Tauris and 7-year old Annabel last year, contributing all in all nearly a quarter of a million euros for their health. Both of our little heroes are doing well, bringing joy to their families,” said Toivo Tänavsuu, the head of the cancer treatment foundation. “By participating the Duck Race, you will help to provide other children diagnosed with this terrible disease with crucial treatment, life and a chance to grow up.”

Kristiina Gabor-Mägi, the CEO of the Minu Unistuste Päev charity foundation, sees the Duck Race as an excellent opportunity for joining the forces of three charity foundations. “Together we can do more good and draw attention to the subject important for society. Children diagnosed with cancer need both financial and emotional support for coping with such a serious illness,” Kristiina Gabor-Mägi said.

The Minu Unistuste Päev has organised Tauris and Annabel a personal dream day and they have participated in several group events with their families.

The money raised during Duck Race 2018 will be used to fund the support centre for children diagnosed with cancer and their families, founded as a result of the previous races. The centre provides young cancer patients and their families with comprehensive assistance and supporting services.

In cooperation with the Gift of Life Cancer Treatment Foundation the EAPCC can also use the funds of the Duck Race to finance treatment not covered by the Health Insurance Fund, if necessary. The Minu Unistuste Päev fulfils the dreams of severely or chronically ill children to give them faith, hope and strength.

The Duck Race 2018 takes place on 9 June in Kadriorg Park in Tallinn, where nearly 14,000 rubber ducks prepare to race. This open access event provides plenty of entertainment, the best caterers and lots of fun for the entire family.

There are two options for supporting young cancer patients:

1) Participate the race by purchasing a duck number from www.pardiralli.ee. Purchasing the number means, in essence, requiting a personal racing duck for the race.

2) Make a donation for children diagnosed with cancer:

Payee: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Purpose of the payment: Duck Race

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE471700017003582602

Danske EE783300332165660008

LHV EE147700771001365866

SEB EE561010220267764221

The Estonian Association of Parents of Children with Cancer (www.vahilapsed.ee) was founded in 1992 with the purpose of helping the parents of children diagnosed with cancer. The association constitutes people who share a similar experience, know what they are talking about and wish to help.

The Hille Tänavsuu Gift of Life Cancer Treatment Foundation (www.kingitudelu.ee) was founded in 2014. The foundation covers the medical bills of patients whose medications are not compensated by the Estonian Health Insurance Fund, as far as the amount of donations enables it to.

The Minu Unistuste Päev charity foundation (www.minuunistustepaev.ee) was founded in 2011. It is based on the help of volunteers and sponsors’ funds and its purpose is to fulfil the dreams of seriously or chronically ill children, thus providing both children and their loved ones with emotional support – positive experiences, joy and encouragement.Kolm fondi kutsuvad kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid Pardirallil osalema. Pardiralli.ee internetilehel on võimalik soetada endale, oma perele ja firma töötajatele rallipartide numbreid või teha pisikeste patsientide toetuseks annetuse. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused.

„Mul on väga hea meel, et oleme jõudnud juba viienda, juubeli-Pardirallini, ja see, et korraldajate ringiga liitub sellel aastal ka vähiravifond “Kingitud Elu”, tundub mulle hästi loogilise käiguna,“ rääkis EVLVLi asutaja Märt Avandi. „Loodan, et kolme tugeva fondi ühistegevusena läheb Pardirallil sama hästi või veel paremini nagu eelnevatel aastatel.”

“Vähiravifond „Kingitud elu” on koos EVLVLiga viimase aasta jooksul rahastanud 6-aastase Taurise ja 7-aastase Annabeli neuroblastoomiravi, panustades kahe lapse tervise heaks kokku üle veerand miljoni euro. Mõlemal väikesel kangelasel läheb hästi ja nad on rõõmuks oma perele,” ütles vähiravifondi “Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. “Pardirallil osaledes aitate kindlustada hädavajaliku ravi, elamise ja suureks sirgumise võimaluse ka järgmistele ränga diagnoosiga lastele."

Heategevusfondi Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnul on Pardiralli suurepärane võimalus ühendada kolme heategevusfondi jõud. „Üheskoos suudame teha rohkem head ning juhtida tähelepanu ühsikonnas olulisele teemale. Vähihaiged lapsed vajavad raske haigusega toimetulekuks nii rahalist kui emotsionaalset tuge,” ütles Kristiina Gabor-Mägi.

Minu Unistuste Päev on korraldanud Taurisele ja Annabelile personaalse unistuste päeva ning lapsed koos peredega on saanud osa mitmetest grupiüritustest.

Pardiralli 2018 annetustega toetatakse (varasemate rallide toel loodud) vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

Koostöös vähiravifondiga „Kingitud elu” katab EVLVL Pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri Haigekassa. Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et jätkuks usku, lootust ja hingejõudu vastu pidada.

Pardiralli 2018 toimub 9. juunil Tallinna Kadrioru pargis, kus ligi 14 000 vanniparti taaskord võistlustulle astuvad. Tasuta sissepääsuga üritusel on rohkelt meelelahutust, parimad toitlustajad ning põnevat tegevust kogu perele.

Vähilaste toetuseks on kaks võimalust:

1) Rallil osalemiseks saab pardinumbreid soetada leheküljelt www.pardiralli.ee. Pardinumbri soetamine on sisuliselt isikliku rallipardi värbamine võistlusel osalemiseks.

2) Annetused vähihaigete laste toetuseks on oodatud:

Maksesaaja: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE471700017003582602

Danske EE783300332165660008

LHV EE147700771001365866

SEB EE561010220267764221

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel põhinev heategevusfond, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii lapsele kui ka tema lähedastele emotsionaalset tuge – positiivseid elamusi, rõõmu ja julgustust. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use