Panel rasprava Migracije i održiv razvoj i predstavljanje knjige GRANICE – Stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama

Panel diskusija o migracijama i održivom razvoju te predstavljanje knjige Granice.
Prijave za sudjelovanje obavezne na: https://bit.ly/3hE484J

he connection between migration and sustainable development was confirmed by the adoption of the Global Compact on safe, orderly and regular migration (the so-called Marrakesh Agreement) in December 2018. Although the adoption of the document (which is advisory rather than binding) has provoked a number of negative criticisms, debates and public condemnation, it has been supported by 164 countries.

The Global Compact aims to exploit the potential of migration to achieve all sustainable development goals, as well as the impact that this achievement will have on future migration. ”

Program:

Marita Brčić Kuljiš (FFST): Sustainable development and migration – connectivity and conditionality (10 minutes)

Anita Lunić (FFST): The impact of the pandemic on changes in migration policies (10 minutes)

Panel discussion: Anđelo Milardović (Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb), MI Association,  Marita Brcic Kuljis (FFST)

Book presentation:

Renata Relja (FFST) and Toni Popović (FFST): BORDERS. Attitudes of students of the University of Split on immigration, immigrants and refugees, Marita Brčić Kuljiš, Toni Popović, Renata Relja and Anita Lunić. Faculty of Philosophy, University of Split, Split, 2020Povezanost migracija i održivog razvoja potvrđena je donošenjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama (tzv. Marakeški sporazum) u prosincu 2018. godine. Iako je usvajanje navednog dokumenta (koji je savjetodavni, a ne obvezujući) izazvao broje negativne kritike, rasprave i javne osude, podržale su ga 164 zemlje.

Globalni kompakt ima za cilj iskoristiti potencijal migracija za ostvarenje svih ciljeva održivog razvoja, kao i utjecaj koji će to postignuće imati na migracije u budućnosti“.

Program tribine:

Predavanja:

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (FFST): Održivi razvoj i migracije – povezanost i uvjetovanost (10 minuta)

Anita Lunić (FFST): Utjecaj pandemije na promjene u migracijskim politikama (10 minuta)

Panel rasprava: prof. dr. sc. Anđelo Milardović (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb), Udruga MI, izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (FFST)

Predstavljanje knjige:

prof. dr. sc. Renata Relja (FFST) i Toni Popović (FFST): GRANICE. Stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama, Marita Brčić Kuljiš, Toni Popović, Renata Relja i Anita Lunić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2020. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use