PACAKE DAY

Primjer održivog razvoja kroz ekološku proizvodnju, zdravu prehranu, inovativne usluge i zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu s resursima i potrebama lokalne zajednice.

The Association Bell develops employment models for people with disabilities in line with the resources and needs of the local community while respecting the principles of sustainable development. On the camp Citadela there is organized ecological production of fruit and vegetables, potentials for tourism services (excursions, nature hiking, fishing, cycling) have been developed. All products and services are developed through social cooperatives and revenues are used to strengthen the organization’s capacity and employment of people with Disability All young people with disabilities are involved in all activities Our activities have a significant impact on the development of the local community.In addition, we develop volunteerism and inclusive volunteerism with the aim of empowering people with disabilities and enhancing social cohesion. Pancake Day is an activity through which we will present its sustainable development model.



Udruga Zvono razvija modele zapošljavanja osoba s invaliditetom u skladu s resursima i potrebama lokalne zajednice poštujući principe održivog razvoja. Na kampu Citadela je organizirana ekološka proizvodnja voća i povrća, razvijeni su potencijali za turističke usluge (izleti, šetnja u prirodi, ribolov, vožnja biciklom. Svi proizvodi i usluge razvijaju se kroz socijalnu zadrugu i prihodi se koriste za jačanje kapaciteta organizacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U sve aktivnosti su uključeni mladi s poteškoćama. Naše djelovanje znatno utječe na razvoj lokalne zajednice. Pored navedenoga, razvijamo volonterizam i inkluzivni volonterizam s ciljem da osnažimo osobe s invaliditetom i da pospješimo socijalnu koheziju. Pancake day je aktivnost kroz koju ćemo prezentirati svoj model održivog razvoja.     

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use